سلام

1-پیشاپیش سال جدید به همه دوستان تبریک میگم

2-نزذیک 100 کلمه به این وبلاگ اضافه شده امیدوارم به کارتون بیاد

3- دوستان برای پیداکردن کلمه مورد نظر  ctrl +  f  استفاده کنند

ممنونلبخند