ه-و-ی

ه-و-ی

کلمه

مترادف

هارمونیکا

ساز دهنی

هاله ماه

شای ورد

هالوژن مایع

برم

هامون

قاع

هاون

یانه

هاویه

جهنم

هبه

جایزه

هدهد

پوپک

هدیه

ساروی

هر طبقه از زمین

اشکوب

هزیل

لاغر

هسته انگور

تکس

هسته انگور

تکز

هم سخن

کلیم

هم نام

اداش

همجنس بودن

جناس

همجوش

الیاژ

همداستان برهمن

رای

هنر پیشه امریکایی لوک خوش شانس

نیومن

هواسنج

بارومتر

هواسنج

بارومتر

هوله

رومال

هوو

اموسنی

هویج

زردک

هکل

قارچ

هیدروفیل

ابدوستی

واحد پول آلبانی

لک

واحد پول اوگاندا

شیلینگ

واحد پول پرتغال

اسکودا

واحد پول تایلند

بات

واحد پول ترکیه

لیره

واحد پول لسوتو

لوتی

واحد پول لهستان

زلوتی

واحد پول نروژ

کرون

واحد پول کرواسی

کونا

واحد جوز

جوزه

واحد سرعت هواپیما

ماخ

واحد سنجش زاویه

رادیان

واحد شمارش کشتی

فروند

واحد ظرفیت خازن

فاراد

واحد وزن قدیمی

درخمی

واحدشمارش درخت خرما

نفر

واگیری

اپیدمی

وب سایت

تار نما

وحشی

دا

وردنه

شوبک

وزیر بزرگ

اتابک

وزیر فرعون

هامان

وهن اور

اهانت امیز

ویتامین

وانک

ویتامین A

رتینول

ویتنام قدیم

انام

ویزیتور

بازاریاب

ویوگ

عروس

یار نزدیک گاندی

جواهر لعلنهور

یاسا

قانون

یاقوت زرد

زبرجد

یال اسب

بش

یاله

شاخ گاو

یام

اسب چاپار

یباب

خراب

یتیمه

بی نظیر

یرمع

فرفره

یورپلنگ

چیتا

یونجه

قت

یونجه

سپست

/ 0 نظر / 60 بازدید