ب

ب

کلمه

مترادف

باب روز

مد

باج و خراج

ساو

باجناق

همریش

باد نامسائد

نکبا

بادر

کاهو

باران بهاری

وسمی

باران ریز

طل

باغ انار

نارستان

بافت شناسی

فیزیولوژی

بالشتک نان پزی

هرا

بانوی هندی

ساتی

بانی فرانسوی هندسه تحلیلی

رنه دکارت

باکتری حصبه

سالمونلا

باکتری شناس

میکروبیولوژیست

بچه شیر

شبل

بخشش

هبه

بخشی از اوستا

نسک

برده کردن

اسر

برنج نکوبیده

شلتوک

برهنه

روت

بروفه

کمربند

بزرگ ایل

بکتاش

بزرگترین دریاچه ایران

کاسپین

بلند مرتبه

سامی

بنیان گذار ژنتیک

ژوهان مندل

بهشت

خلد

بهشت اروپا

لقب کشور سوییس

بی رحم

سفاک

بی نظمی ضربان قلب

اریتمی

بیخ درخت

اروم

بیشترین گاز موجود در جو زمین

نیتروژن

بیطار

دامپزشک

بیماری گواتر

غمباد

بیماری کزاز

تتانس

بیماری کلیوی

اورمی

بیماری کور رنگی

دالتونیسم

/ 2 نظر / 128 بازدید
علیرضا

پیشنهاد می کنم این مطلب را در سایت raya777.com منتشر کنید.

فرهاد(حجت موسوي)

سلام دست گلت درد نكنه[قلب]