جمله های عاشقانه و خنده دار

 

خواستم با يکي درد دل کنم...اول ازش پرسيدم سيگارداري؟
گفت مي خواي بکشي..؟گفتم نه !
تو بکش طاقت حرفامو داشته باشي

////////////////////////////////////////////////////////  

دلم را می پیچم لای پتو
شاید سرما نخورد
از بس که رفتار این روز هایت سرد است
 
///////////////////////////////////////////////////////////////

 آهن قراضه ای که چنان گرم گرم گرم در سینه می تپید دلم بود نامهربان، /////////////////////////////////////////////////////////////////////

عطر سیگار را به عطر تو بر لباسم ترجیح می دهم تو درد دلم بودی سیگار مرهم دلم تو با سوزاندن دلم مرا به زیر می بردی سیگارم با سوزاندن دلش مرا به عرش می برد تو معشوق بودی و من عاشق حال من معشوقم و سیگارم عاشق معشوق بودن هم لذتی دارد...!!!
 
//////////////////////////////////////////////////////////
در جستجوی چـــــه جوابـی هستـــی

وقتی عـاشقتــــــــ را آزار می دهــی

و بعد از او میــپرسی :

دوستــمــــــــ داری؟
 
 
////////////////////////////////
 
كشاورزي بود كه تنها يك اسب براي كشيدن گاوآهن داشت. روزي اسبش فرار كرد.
همسايه ها به او گفتند: چه بد اقبالي!
او پاسخ داد: ممكن است.
روز بعد اسبش با دو اسب ديگر برگشت. همسايه ها گفتند: چه خوش شانسي!
او گفت: ممكن است.
...
پسرش وقتي در حال تربيت اسبها بود افتاد و پايش شكست.
همسايه ها گفتند: چه اتفاق ناگواري.
او پاسخ داد: ممكن است.
فرداي آن روز افراد دولتي براي سربازگيري به روستاي آنها آمدند تا مردان را به جنگ ببرند اما پسر او را نبردند.
همسايه ها گفتند: چه خوش شانسي !
او گفت: ممكن است.
و اين داستان ادامه دارد، همانطور كه زندگي ادامه دارد...
 
////////////////////////////////////////////////////
 
   
برايش نوشتم : " به اميد فرداي بهتر "
دو هفته بعد شنيدم ازدواج كرد
.
.
.
...
.
.
.
.
.
.
بعدها فهميدم آن روز " الف" "فردا" را يادم رفته بود بنويسم!
////////////////////////////////////////////////////////
 

 

/ 0 نظر / 35 بازدید