ب

ب کلمهمترادفباب روز مد باج و خراج ساو باجناق همریش باد نامسائد نکبا بادر کاهو باران بهاری وسمی باران ریز طل باغ انار نارستان بافت شناسی فیزیولوژی بالشتک نان پزی هرا بانوی هندی ساتی بانی فرانسوی هندسه تحلیلی رنه دکارت بانی مذهب پروتستان لوتر باکتری حصبه سالمونلا باکتری شناس میکروبیولوژیست بچه شیر شبل بخشش هبه بخشی از اوستا نسک برده کردن اسر برنج نکوبیده شلتوک برنج هندی نتن برهنه روت بروفه کمربند بزرگ ایل بکتاش بزرگترین دریاچه ایران کاسپین بشکه ساز کواب بلند مرتبه سامی بنیان گذار ژنتیک ژوهان مندل بهشت خلد بهشت اروپا لقب کشور سوییس بی رحم سفاک بی نظمی ضربان قلب اریتمی بیخ درخت اروم بیشترین گاز موجود در جو زمین نیتروژن بیطار دامپزشک بیماری گواتر غمباد بیماری کزاز تتانس بیماری کلیوی اورمی بیماری کور رنگی دالتونیسم

 

/ 0 نظر / 34 بازدید