ف-ق-ک-گ

ف- ق-ک- گ

کلمه

مترادف

فاخته

کوکو

فاضلاب

اگو

فال نیک

مروا

فایده

هوده

فخار

اجر پز

فدراسیون شنا

فینا

فدراسیون والیبال

فیوا

فرستادن

ایفاد

فرهنگ لغت فرانسوی

لاروس

فرکانس

بسامد

فلز چکش خور

نیکل

فلز دماسنج

گالیم

فلس ماهی

کچ

فن سالاری

تکنوکراسی

فندق هندی

رته

فهرست

اندکس

فیبر سفید

یونولیت

قاصد

اسک

قانون مغولی

ایاسه

قایق پارویی

کانو

قایق ورزشی

کایاک

قبا

یلمه

قرقاول

تورنگ

قرقی

باشه

قره قورت

پینوک

قفل چوبی

کلون

قفل ساز

چلنگر

قلع

ارزیز

قمر اورانوس

اوفلیا

قمر زحل

پاندورا

قمر مشتری

کارمه

قمرا

مهتابی

قمرمشتری

یو

قنداق

اشتک

قهرمان شطرنج

اناند

قوم ترکمن

یموت

قیام

نهضت

قیچی

مقراض

گاردن

باغ انگلیسی

گاو اهن

ایمر

گاو اهن

خیش

گاو اهن

ایمد

گاو شخم زن

بزرا

گاو نر

اروخ

گاو وحشی امریکا

بوفالو

گدای سمج

هادوری

گدایی

کدیه

گذشته

سلف

گرا

غلام-بنده

گرده خون

پلاکت

گردو غبار

هبا

گرز اهنی

دبوس

گرگ

اویس

گرمادرمانی

دیاترمی

گرمای نیمروز

هجیر

گریه

رنین

گزارش

رپرتاژ

گزارش مالی

ترازنامه

گل برف

موگه

گل برف

موگه

گل همیشه بهار

هیری

گلابی

ارمود

گله اسب

نسیله

گلوله

هرا

گلوله خمیر

نواله

گنج

کنز

گنجشک

تز

گوارا

مهنام

گورخر

زبرا

گوزن ایرانی

شوکا

گوسفند قربانی

هدی

گوهر فروش

جوهری

گوی سر عصا

بتو

گیاخاک

هوموس

گیاه پرخار

یز

گیاه پنیر

کوکر

گیاه پنیرک

ورتاج

گیاه تاجریزی

لما

گیاه تره

کالوخ

گیاه تره

کالوخ

گیاه حصیر بافی

لویی

گیاه خشخاش

نارکوک

گیاه دارویی

سداب

گیاه درمنه

یاشن

گیاه زرشک

زارج

گیاه سمی

هوم

گیاه شناسی

بتانیک

گیاه همیشک

تلم

گیاه کاسنی

هندبا

گیاهی خودرو

رازک

گیاهی شبیه نیلوفر

لبلاب

گیاهی طبی

سداب-مرزنگوش

کاپیتالیسم

سرمایه داری

کاسنی

هندبا

کاسه بزرگ

بادیه

کاسه بزرگ چینی

لاوک

کاسه مسی

طاس

کاسه مسی

طاس

کاشتن نهال

غرس

کاشف طاعون

یرسن

کاشف اسپرین

درسر

کاشف اسپرین

درسر

کاشف الاسکا

بیرینگ

کاشف اکسیژن

لاوازیه

کاشف پنی سیسلین

الکساندر فلمیینگ

کاشف تقطیر

جابر بن حیان

کاشف جذام

هانسن

کاشف عربستان

نیبور

کاشف قانون انبساط

ادوین

کاشف گاز کربنیک

بلاک

کاشف نسبیت

انیشتین

کاشف هلیوم

ارنست رادرفورد

کاشف هیدروژن

کاوندیش

کاشف واکسن هاری

لویی پاستور

کالا

اروس

کاهو

بادر

کاک

نان خشک روغنی

کاکل مرغ

وپ

کتاب رمز

زیج

کتابی از پلوتوس

امفی تریون

کتابی از مهتما گاندی

رام نامه

کتابی از ویکتور هوگو

ریبلاس

کرگدن

ریما

کرم روده

تنیا

کرم میوه

قنت

کرم کدو

تنیا

کرمان قدیم

گواشیر

کریستال

بلور

کشاورز

برزی

کشاورز

اکار

کشتی کوچک

سنبک

کشتی کوچک

سنبک-کرو

کشور زرد ها

چین

کشور سووا

فیجی

کشور گشای اسپانیایی

مندوزا

کشور لیبرویل

گابن

کشک

پتسو

کشک

پتسو

کفالت

ذمه

کلام صریح

نص

کلبه اسکیمو

ایگلو

کلروفیل

سبزینه

کلمات

سارتر

کلمه تعلیل

برای

کم

سوتام

کم عقل

چل

کمربند سربازی

فانوسقه

کمینگاه

مرصاد

کنج چشم

ماق

کند

اسرا

کندر رومی

اراه

کنیز

داه

کهنه

لتره

کوچک

مچول

کوره اجر پزی

داش

کوزه اب

ابریق

کوهان شتر

سنام

کوهی در اصفهان

چهار گنبد

کوهی در افغانستان

هندوکش

/ 0 نظر / 70 بازدید