الف

الف

کلمه

مترادف

ابادی

قریه

ابر باران زا

صیب

ابر بارنده

زخاک

ابر سفید

رباب

ابریشم

قز

ابریشم ناخالص

لاس

ابشار کوچک

شرشره

ابشم

پیله کرم

ابگیر

کیکو

ابگیر

گی

ابله

هزاک

ابیز

شراره اتش

اتاقک فلزی

کانکس

اتش پرست

مجوس

اتش پرست

مغ

اتشدان حمام

تون

اتشفشانی در ایتالیا

وزوو

اتقیا

پرهیزکاران

اتوبوس بیابانی

اتوکار

اتون

گلخن حمام

اداب مغولی

یوسون

ارامگاه مولوی در شهر

قونیه

ارد سپید

درمک

اردن

کفگیر

ارمان شهر

اتوپیا

ارنج

وارن

ازرده خاطر

رنجه

ازفنداک

قوس قزح

ازمایش

رون

ازمندی

شح

اسامه

شیر بیشه

اسب ترکی

ایغر

اسب پشت پهن

ادک

اسب ترکمنی

اخال

اسب چاپار

یام

اسب خاکستری

شهبا

اسب سرخ رنگ

کهر

اسب سفید

هدنگ

اسب سیاه

ادهم

اسب سیاه و سفید

ابلق

اسب وحشی

توسن

اسب کوتوله

تاتو

اسپکتروسکوپ

طیف نما

استخوان سینه

قص

استخوان گوش

چکشی

استخوان کاسه سر

اهیانه

استغفار

انابت

استهزا

سخر

اسفناج رومی

سفله

اسمان دره

کهکشان

اسمان نما

پلانتاریوم

اسهال خونی

دیسانتری

اسکی مارپیچ

اسلالوم

اسیای بزرگ

خراس

اسیای بزرگ

خراس

اسید

تیز اب

اسید نیتریک

تیزاب

اش ارد

اگرا

اش حلیم

هریسه

اش زیره

زیربا

اش سرکه

سبکا

اشیانه پرنده

وکر

اشیانه مرغ

وکن

اصل

صمیم

اعتماد

وثوق

اغاز جهان

الست

افتاب

شید

افتابه

لولهنگ

افتابه سفالی

لولنگ

افریننده

صانع

افسانه سرا

سامر

افشانه

اسپری

التهاب گلو

فارنژیت

الهه اسمان هند

ایندرا

الهه باد زرتشتی

وایو

الهه تجارت یونان

مرکوس

الهه زمین رومیان

ارتمیس

الهه زمین یونان

هرا

الهه طوفان هند

ایندرا

الهه گل رومیان

فلورا

الوده

پلشت

الیاژ اهن و کربن

چدن

الیاژ مس و نیکل

مونل

اماجگاه

سیبل

اماده

تیار

امضای پشت چک

جیرو

امواج دریا

خزاب

انار یونانی

رانا

انبار

دپو

انبار کشتی

خن

انبر موچین

منقاش

اندام

ارگانیسم

اندامک سلولی

تاژک

اندوه بسیار

راخ

انسان گرایی

اومانیسم

انقلابی بولیوی

چه گوارا

انگل تیفوس

شپش

انوشین

جاودان

انیران

غیر ایرانی

اهار زن

پتگر

اهمال

مسامحه

اهن و فولاد

ستی

اهنگ

خنیا

اهنگر

نهامی

اهو

تیبا

اولین انجام دهنده پیوند قلب

کریستین بانارد

اولین رییس جمههور امریکا

جرج واشگتن

اویزان

نشب

اکله

جذام

ایده ال

ارمانی

اینووژن

وارونگی هوا

ایین ژاپنی

شینتو

/ 0 نظر / 53 بازدید