پ-ت

پ-ت

کلمه

مترادف

پاد زهر

انتی توکسین

پادتن

انتی بادی

پادشاه

خدیو

پادگان

سوخلو

پارچه ابریشمی

قناویز

پارچه روپوشی

ارمک

پارچه نخی ساده

دبیت

پارچه نخی گلدار

چیت

پاره

لتره

پارو

فه

پاسبانی

یزکی

پاسبانی

یزکی

پاسگاه قدیم

قراولخانه

پاک کردن رنگ شیمیایی مو

دکاپاژ

پایتتخت اشکانیان

صد دروازه

پایتخت اوگاندا

کامپالا

پایتخت ایسلند

ریکاویک

پایتخت بنگلادش

داکا

پایتخت بوتان

تیمبو

پایتخت توگو

لومه

پایتخت غزنویان

غزنه

پایتخت گابن

لیبرویل

پایتخت مجارستان

بوداپست

پایتخت میانمار

رانگون

پایتخت نروژ

اسلو

پایتخت نیجر

نیامی

پایتخت کلمبیا

بوگوتا

پت

اهار

پدر چنگیز مغول

سیوکای

پدر روان شناسی

ویتمر

پدر عرفانی

سنایی

پدر علم اقتصاد

اسمیت

پر خور

اکال

پراکنده

گراش

پرخور

شکمباره

پرده در

هتاک

پرده مغز

نرمشامه

پرنده شناگر

سارسل

پروانه

رانجو

پروتیین گندم

گلوتن

پست

دنی

پشه

سارخک

پل مردابی

کرپی

پلنگ

نمر

پنیر تازه

لور

پهلوان

گو

پوچ

کاواک

پوچ

اجوف

پوست بزغاله

شورو

پوست جوز

راف

پول افریقای جنوبی

راند

پول المان

مارک

پول پاراگوئه

گوارانی

پول تایلند

بات

پول ترکمنستان

منات

پول دانمارک

کرون

پول روسیه

روبل

پول رومانی

لیو

پول مقدونیه

دنار

پول مکزیک

پزو

پول نیجریه

نایرا

پول هخامنشیان

دریک

پول هندوراس

لمپیرا

پیاله نقره ای

تگاب

پیشانی

چکاک

پیشینیان

اسلاف

پینه پوست

کبره

تابان

رخشا

تابان

رخشا

تابه نان پزی

ساج

تاج خروس نام دیگر این گیاه است

بستان افروز

تارنما

وب سایت

تاریخ

سالمه

تازه داماد

نوشاد

تاشک

لور

تب مالت

بروسلوز

ترازوی بزرگ

قپان

ترس

جبن

ترمس

باقلای مصری

ترک دنیا

رهبانیت

تزار روسیه

پتر کبیر

تسمه

سیرم

تسمه زین

یرنداق

تشدید

رزنانس

تفاله کنجد

کنجاله

تفسیر اوستا

ایارده

تله پرندگان

جال

تملق

مجیز

تملق کردن

مداهته

تنبلی

کیار

تند خو

جافی

تندو تیز

تج

تنگه ابی

بغاز

ته چک

سوش

توت فرنگی

شاکله

توده عله

بنو

تکنوازی

اسلو

تیر پیکان دار

یب

تیر پیکاندار

یاسج

تیردان

شگا

تیس

بزکوهی

/ 0 نظر / 43 بازدید