ف-ق-ک-گ

ف-ق-ک-گ

کلمه

مترادف

فاخته

کوکو

فاضلاب

اگو

فال نیک

مروا

فایده

هوده

فخار

اجر پز

فدراسیون شنا

فینا

فدراسیون والیبال

فیوا

فرستادن

ایفاد

فرهنگ لغت فرانسوی

لاروس

فرکانس

بسامد

فلز چکش خور

نیکل

فلز دماسنج

گالیم

فلس ماهی

کچ

فندق هندی

رته

فیبر سفید

یونولیت

قانون مغولی

ایاسه

قایق ورزشی

کایاک

قرقاول

تورنگ

قره قورت

پینوک

قفل ساز

چلنگر

قلع

ارزیز

قمر اورانوس

اوفلیا

قمر زحل

پاندورا

قمرمشتری

یو

قنداق

اشتک

قهرمان شطرنج

اناند

قوم ترکمن

یموت

قیام

نهضت

قیچی

مقراض

گاو اهن

ایمر

گاو اهن

ایمد

گاو اهن

خیش

گاو شخم زن

بزرا

گاو نر

اروخ

گاو وحشی امریکا

بوفالو

گدای سمج

هادوری

گدایی

کدیه

گذشته

سلف

گرا

غلام-بنده

گرده خون

پلاکت

گردو غبار

هبا

گرز اهنی

دبوس

گرگ

اویس

گرمادرمانی

دیاترمی

گرمای نیمروز

هجیر

گریه

رنین

گزارش

رپرتاژ

گل برف

موگه

گل برف

موگه

گل همیشه بهار

هیری

گلابی

ارمود

گله اسب

نسیله

گلوله

هرا

گلوله خمیر

نواله

گنج

کنز

گوارا

مهنام

گورخر

زبرا

گوزن ایرانی

شوکا

گوهر فروش

جوهری

گوی سر عصا

بتو

گیاخاک

هوموس

گیاه پرخار

یز

گیاه پنیر

کوکر

گیاه پنیرک

ورتاج

گیاه تاجریزی

لما

گیاه تره

کالوخ

گیاه تره

کالوخ

گیاه حصیر بافی

لویی

گیاه خشخاش

نارکوک

گیاه دارویی

سداب

گیاه درمنه

یاشن

گیاه زرشک

زارج

گیاه شناسی

بتانیک

گیاه همیشک

تلم

گیاه کاسنی

هندبا

گیاهی خودرو

رازک

گیاهی شبیه نیلوفر

لبلاب

گیاهی طبی

سداب-مرزنگوش

کاپیتالیسم

سرمایه داری

کاسنی

هندبا

کاسه بزرگ

بادیه

کاسه بزرگ چینی

لاوک

کاسه مسی

طاس

کاسه مسی

طاس

کاشتن نهال

غرس

کاشف طاعون

یرسن

کاشف اسپرین

درسر

کاشف اسپرین

درسر

کاشف الاسکا

بیرینگ

کاشف اکسیژن

لاوازیه

کاشف پنی سیسلین

الکساندر فلمیینگ

کاشف تقطیر

جابر بن حیان

کاشف عربستان

نیبور

کاشف قانون انبساط

ادوین

کاشف گاز کربنیک

بلاک

کاشف نسبیت

انیشتین

کاشف هلیوم

ارنست رادرفورد

کاشف هیدروژن

کاوندیش

کاشف واکسن هاری

لویی پاستور

کالا

اروس

کاک

نان خشک روغنی

کاکل مرغ

وپ

کتابی از پلوتوس

امفی تریون

کتابی از مهتما گاندی

رام نامه

کتابی از ویکتور هوگو

ریبلاس

کرگدن

ریما

کرم روده

تنیا

کرم میوه

قنت

کرم میوه

قنت

کرمان قدیم

گواشیر

کریستال

بلور

کشاورز

برزی

کشاورز

اکار

کشتی کوچک

سنبک-کرو

کشتی کوچک

سنبک

کشور زرد ها

چین

کشور گشای اسپانیایی

مندوزا

کشور لیبرویل

گابن

کشک

پتسو

کشک

پتسو

کفالت

ذمه

کلام صریح

نص

کلبه اسکیمو

ایگلو

کلروفیل

سبزینه

کلمات

سارتر

کلمه تعلیل

برای

کم

سوتام

کم عقل

چل

کمینگاه

مرصاد

کنج چشم

ماق

کند

اسرا

کندر رومی

اراه

کنیز

داه

کهنه

لتره

کوزه اب

ابریق

کوهان شتر

سنام

کوهی در اصفهان

چهار گنبد

کوهی در افغانستان

هندوکش

/ 0 نظر / 77 بازدید