کاردانی به کارشناسی

مکتب های ادبی:
کلاسیسم:از دوران قدیم (از زمان روم و یونان باستان) تا قرن 17 میلادی رواج داشته است و در قرن 16 و 17 به اوج خود رسیده است اساس این سبک به تقلید از قدما و الهام از ادبیات روم و یونان باستان است خصوصیات دیگر :1-تقلید از آثاری که موافق عقل هستند 2- خلق داستان هایی که در طبیعت و زندگی عادی وجود دارد3-احتراز از ابهام و پیچیدگی لفظی و معنوی 4- توجه به اصول اخلاقی و مذهبی 5-دقت در خویشاوندی و اموزندگی اثر هنری  6-نسبت دادن صفات و اعمال درست و شایسته به قهرمان داستان 7- اختصاص اثر به طبقه اشراف و اعیان و عدم توجه به طبقات محروم

اثار مهم: کمدی خسیس(مولیر) -منش ها(لابرویر)- موعظه ها در مقام بلند بینوایان(بوسوئه)

رمانتیسم:اواسط قرن 18 ابتدا در فرانسه و سپس در المان و انگلیس و.....همزمان با انقلاب صنعتی اروپا پدید امد و در تمام نیمه قرن 18 و سراسر قرن 19 یکه تاز بود.این سبک در فرانسه عکس العمل شدیدی در برابر کلاسیسم بود اما در المان و انگلیس به دوره ای اطلاق میشود که نویسندگان از نفوذ ادبیات فرانسه بیرون امدند.خصویات دیگر:1-قواعد کهن را در هم  ریخته و به جای عقل و منطق از احساس و تصور و عشق استفاده میکنند .ازادی را جانشین محدودیت ،توجه به عامه مردم به جای توجه به درباریان و قدرتمندان

در فرانسه(گهواره این سبک)به جای تقلید از قدما به ترجمه اثار گوته و شیلر(المان)شکسپیر (انگلیس)،دانته(ایتالیا)پرداختند و رمانتیسم بر ویرانه های کلاسیسم استوار شد.

اثارمهم:بینوایان(ویکتور هوگو) -سرگذشت ورتر(گوته)

پیشروان این مکتب:بالزاک روسو-شاتوبریان-ویکتور هوگو- لامارتین-الفردوموسه

شیلر و گوته(المان)-بایرون-شنلی-شکسپیر(انگلیس)

نکته: این شیوه در نقاشی و شاخه های دیگر هنر هم موثر بود.

رئالیسم:در لغت به معنای واقع گرایی و حقیقت گرائی است هنرمند طبیعت و مظاهر طبیعی را با تمام زشتی ها و زیبایها در اثر خود نمودار میسازد هدف این سبک تشخیص تاثیر محیط و اجتماع در واقعیت های زندگی و بیان عوامل ان و شناساندن دقیق (تیپ)خاصی که در اجتماع به وجود امده است نویسنده تنها تماشاگر است و افکار و احساسات خود را چندان دخالت نمیدهد و حقیقت بر تخیل غلبه میکند و در واقع واکنش منفی مقابل رمانتیسم است یعنی بر خلاف رمانتیسم (که بر اوهام و تخیلات و احلام استوار بود)این سبک بر واقعه گرایی استوار است .قهرمان داستان همان مردم عادی هستند و با ترسم جزئیات صحنه تاثیر اوضاع و احوال را در احساسات ان ها مشخص میکند .این سبک در اواسط قرن 19 (بعد از رمانتیسم )در فرانسه توسط بالزاک بوجود امد.

دیکنز(انگلیس)-داستایوسکی و تولستوی(روسیه)- فلوبر(فرانسه) از بزرگان این مکتب ادبی هستند.

اثار مهم:والترلو(استاندال)-اوژنی گرانده(بالزاک)-جنگ و صلح(لئو تولستوی)

ناتورئالیسم: این سبک در اواخر قرن 19 پیدا شد و در پایان همان قرن هم پایان گرفت.

مانند رئالیسم است اما چهار چوب محدودتری دارد و پیشروان ان میکوشند روش تجربی را در ادبیات رواج دهند و مثل ریاضی برای ان پایه و اساس علمی و معیار و محک منطقی قائل شوند و انسان را محکوم ایین طبیعت و جبر علمی نشان  دهند نه ازاده و با اراده .ناتورئالیسمها (طبیعت پردازان به مسائل و مقررات مذهبی و اجتماعی پایبند نبوده اند و به وراثت و هم خونی توجه نشان میدادند وضع جسمی را مهمتر از حالات روانی میدانستند کردار و افکار بیهوده وبی سرو ته ،امیال و غرایز حیوانی را بی پرده تصویر میکردند و گفتار و اشخاص و قهرمانان را به همان زبان محاوره بیان میکردند امیل زولا -گوستاو فلوبر-ویلیم فاکنر- گی دومو پاسان از بزرگان این مکتب هستند.

اثار مهم:اسوموا (امیل زولا)-بولو سویف(گی دومو پاسان)

سورئالیسم:در اواسط قرن 20 در فرانسه پدید امد .این مکتب کوشش میکند جبر منطقی و قانون علیت را ویران کند و در برابر همه عصیان کند و منطق و خلاق و تمدن را و هنر را نابود سازد . در این مکتب بیان تثبیت تفکر بد دور از فرمان عقل و زیبا شناسی و اصول اخلاقی است.منشأ سورئالیسم

را بیشتر در شعر باید جستجو کرد :

اصول سورئالیسم :1- هزل 2- رویا 3- دیوانگی

پیشوایان این مکتب:اندره برتون-لوئی اراگون-پلالوار-کبرول-ژرژهونیه

سمبولیسم:در این مکتب برای هر یک از موجودات و افکار و احساسات ، حتی تصورات و تخیلات بشری را نماینده یا سمبولی وجود دارد مثلاً ماه مظهر روی زیبا -نرگس سمبل چشم-لعل نماینده ی لب، بنفشه مظهر  زلف است.سمبولیسم ها بیشتر متوجه ماورالطبیعه و خواب و خیال واندیشه  ما است .شادی و غم وجود ندارد بلکه در روح ماست که ما ان را به موجدات اشیا ثبت می دهیم سمبولیسم ها بدبینی و نومیدی را به صورت و نم و رویا و با زبان پر از کنایه و اشاره بیان میکنند.در واقع سمبولیسم ها بر اصالت احساس استوار است و بر هیچ اصل دیگری گردن نمی نهد.این مکتب در قرن 19  و توسط شارل بودلر بوجود امد که خود ار طرفداران پارنالیسم (هنر برای هنر)بود

پیشروان این کتب:ورلن-مالارمه-موریس مترلینگ و ادگار الن پو

اثار مهم:سفر (شارل بودلر -بیشه محبت(پل والری)

 

 

 

تاریخ ادبیات:

عبدالحسین زرین کوب:پله پله تا ملاقات خدا-کارنامه اسلام-با کاروان حله-بحر در کوزه

مهدی اخوان ثالث:ارغنون- زمستان- اخر شاهنامه- از این اوستا- در حیاط کوچک پاییز در زندان

ابوریحان بیرونی:اثار الباقیه- قانون مسعودی- التفهیم- ماللهند

امام محمد غزالی: کیمیای سعادت- احیا علوم دین

عطار:مختارنامه-تذکره الاولیا- منطق الطیر

شفیعی کدکنی:در کوچه باغ های نیشابور- ازبودن و سرودن- شبخوانی

جمالزاده:تلخ و شیرین- شور اباد- سروته یک کرباس- دارالمجانین - راه آب نامه

احمد غزالی :سوانح العشاق               نجم الدین رازی:مرصاد العباد

سدید الدین وراوینی:مرزبان نامه                             امام خمینی:چهل حدیث

عبدالله انصاری:محبت نامه- الهی نامه - مقولات- قلندر نامه- زادالعارفین

ابوبکر عتیق نیشابوری:قصص القران           ابواسحاق نیشابوری:قصص الانبیا

جلال ال احمد:پنج داستان- نون و القلم- مدیر مدرسه- خسی در میقات- کارنامه سه ساله

عبید زاکانی=رساله دل گشا     دکتر حمید شیرازی:دریای گوهر     سعد نفیسی:ماه نخشب

اذر بیگدلی:از شعرای قرن 12 منظومه ای به نام یوسف و زلیخا به تقلید از یوسف و زلیخا جامی بوده است .

فرزدق:شاعر مداحی بوده است که قصیده ای دارد در مورد وصف امام سجاد که بعد ها جامی ان را به فارسی ترجمه کرد.

فخرالدین علی صفی :لطایف الحیل                   سدید الدین محمد عوفی:جوامع الحکایات

سنایی:کارنامه بلخ- سیرالعباد الی المعاد،حدیقه الحقیقه

ناصر خسرو:خوان اخوان،سفرنامه،وجه دین،زادالمسافرین

سهراب سپهری:حجم سبز،زندگی خواب ها،اواز افتاب،شرق اندوه،ماهیچ مانگاه

سلمان هراتی:از اسمان سبز، از این ستاره به ان ستاره،دری به خانه خورشید

شاعران خارجی:

در ادبیات اروپایی،داستان بلند یا رمان با کدام اثر تولد یافت؟ دون کیشوت اثر سروانـتس

هومر :  ایلیاد و ادیسه                  گوگول روسی:شنل   -یادداشت های یک دیوانه

سفر های گالیور: جاناتان سویفت

الکساندر دوما:کنت مونت کریستو-سه تفنگ دار- لانه سیاه

سبک های ادب فارسی:در شعر فارسی عموماً به 4 دسته تقسیم میشود:1-سبک خراسانی 2- سبک هندی 3- سبک عراقی 4- سبک دوره بازگشت

سبک خراسانی:قرن 4 تا 6  سبک شاعران دوره سامانی و غزنوی را سبک خراسانی وریند و اشار  این سبک بیشتر قصیده بوده است از نظر لفظی ساده و روان بوده و از کلمات عربی کمتر استفاده شده است مضمو بیش تر این اشعاردر مورد وصف طبیعت -مدیحه -شرخ فتوحات پادشاهان-گاه پند و اندرز بوده است.نمایندگان این سبک:رودکی- بلخی-دقیقی-عنصری-منوچهری-ناصر خسرو-سیستانی

سبک عراقی:قرن 6 تا  9 این سبک بیشتر غزل است و واژه های ادبی در ان بسیا ر رایج است از نمایندگان این سبک میتوان:مولوی-سعدی-حافظ-سنایی- عطار-عراقی-کمال الدین اصفهانی

سبک هندی:قرن 9 تا 13 گروهی از شاعران قرن 9 به بعد به علت استقبال دربار ادب پرور هند به هنوستان رفتند.از شاعران مهم ان زمان میتوان:بیدل دهلوی- صاحب تبریزی-کلیم کاشانی-عرفی شیرازی-نظیری نیشابوری-وحید قزوینی- طالب املی

سبک دوره بازگشتی: از اوایل قرن 13 گروهی از شاعران از سبک هدی دست برداشتند و به پیروی از شاعران سبک عراقی و خراسانی پرداختند  در راس این شاعران میتوان: مشتاق- هاتف- اذر بیگدلی

سورش اصفهانی-محمود خان- صبا- نشاط اصفهانی-عاشق اصفهانی- قآانی

انواع نثر:

نثر ساده:نثری است که ازاد و خالی باشد .از جمله میتوان این اثار را نام برد:

تاریخ بلعمی:تاریخ طبری-ترجمه تفسیر طبری-حدود العالم-سفر نامه ناصر خسرو-سیاست نامه-قابوس نامه(کیکاووس بن اسکندر)-کیمیای سعادت- تاریخ بیهقی-

نثر مسجع:به ااثاری گفته میشود که دارای ارایه های سجع باشند از جمله اثار معروف میتوان :

چهار مقاله (نظامی عروضی)-مقامات حمیدی(حمید الدین بلخی)-ورضه خلد(مجد خوافی)-بهارستان(جامی)-منشات(قائم مقام فراهانی)-

نثر مصنوع:ازجمله اثار معروف ان میتوان:مرزبان نامه(سدید الدین وراوینی)-تاریخ جهانگشا(جوینی)

راحه الصدور(راوندی)- تاریخ یمینی(جردقانی)

نکته:قدیمی ترین ترکیب بند از قطران تبریزی است و مشهور ترین ترکیب بندها از جمال الدین عبدالرزاق- محتشم کاشانی-وحشی بافقی نام برد.

نکته: قدیمی ترین ترجیع بند از فرخی سیستانی است و زیباترین ترجیع بند مربوط به سعدی و هاتف اصفهانی است .

نکته:بنیان گذار مسمط منوچهری دامغانی و همچنین قاآنی بوده اند.

تست:

1-اندره برتون ،لوئی ارگون ، ژرژهونیه از پیشوایان بزرگ کدام مکتب اروپایی شمرده میشوند؟

1)سورئالیسم   2)پارناسیسم          3)کلاسیسم  4)سمبولیسم

2-رمان در اورپا با کدام اثر تولد یافت؟

1)بینوایان اثر ویکتو هوگو        2)دون کیشوت اثر سروانتس 3)دیوید کاپر فیلد اثر چارلز دیکنز

3-مولفین اثار جوامع الحکایت،کیمیای سعادت، کارنامه اسلام حجم سبز زیر به ترتیب کدام است؟

1)عوفی،غزالی،سنایی،نیما  2)عوفی،غزالی،زرین کوب،سپهری 3)عوفی،سنایی، زرین کوب،سپهری

4)عوفی،سنایی،زرین کوب،نیما

4-کدامیک از شاعران به سبک عراقی میسرودند؟

1)سعدی ،مولوی،حافظ  2)کاشانی،بیدل،صائب 3)بلخی،رودکی،عنصری 4)منوچهری،سیستانی،دقیقی

 

  معنی کلمات:

نغز= شیرین        توختن=ادا کردن  بسیج=اماده کردن     عنقا=سیما      غنودن=ارامیدن

ریش=زخمی      در پوستین کسی افتادن=کنایه از سرزنش و غیبت کردن

در مهار کشیدن=کنایه از تسلط پیدا کردن          پود از تار گسستن=کنایه از نابود شدن

مرات=ایینه       بهایم=چارپایان            به مجرد مسلمانی=تنها به خاطر مسلمانی

بر اثر=به دنبال     بوکه =باشد که       محاکات=تقلید     نغنوی=نیارامی

مغافضه=ناگهانی    ریمن=فریبکار   تمثال=تندیس       غبی=احمق            شتا=زمستان

دریغ امدم تربیت ستوران و ایینه داری در محله کوران از چه امری است؟ایینه داری به مهنی ارایشگری است در محله کوران که کنایه از کار بیهوده است.

حمائد=اخلاق پسندیده                     ضریر=کور        فایح=بوی خوش دواب=چار پا

 

 

 

 

/ 0 نظر / 54 بازدید