ب

ب

کلمه

مترادف

باب روز

مد

باج و خراج

ساو

باجناق

همریش

باد نامسائد

نکبا

بادر

کاهو

بادمجان

انب

باران بهاری

وسمی

باران تند

وابل

باران ریز

طل

بازرگان

ارتاق

باشه

هیلا

باغ انار

نارستان

بافت شناسی

فیزیولوژی

باقلای مصری

ترمس

باقلوا

لوزینه

بالشتک نان پزی

هرا

بانوی هندی

ساتی

بانی فرانسوی هندسه تحلیلی

رنه دکارت

بانی مذهب پروتستان

لوتر

باکتری حصبه

سالمونلا

باکتری شناس

میکروبیولوژیست

بچه شیر

شبل

بخشش

هبه

بخشی از اوستا

نسک

برده کردن

اسر

برف ریز

بژ

برنج نکوبیده

شلتوک

برنج هندی

نتن

برهنه

روت

بروفه

کمربند

بزرگ ایل

بکتاش

بزرگترین دریاچه ایران

کاسپین

بشکه ساز

کواب

بلند مرتبه

سامی

بنیان گذار ژنتیک

ژوهان مندل

بهشت

خلد

بهشت اروپا

لقب کشور سوییس

بی رحم

سفاک

بی سلیقه

شتره

بی نظمی ضربان قلب

اریتمی

بیخ درخت

اروم

بیشترین گاز موجود در جو زمین

نیتروژن

بیطار

دامپزشک

بیماری جرب

خارشک

بیماری ریوی

پنومونی

بیماری گواتر

غمباد

بیماری کزاز

تتانس

بیماری کلیوی

اورمی

بیماری کور رنگی

دالتونیسم

/ 2 نظر / 64 بازدید
عماد

واقعاعماد افعل بيخود و سطحي هستش

آریا کمالی

ببخشید بیماری وبا را نذاشتید