ج-چ-ح-خ

ج-چ-ح-خ

کلمه

مترادف

جدول محاسبات نجومی

زیج

جزیره

اداک

جزیره ای در ایتالیا

الب

جزیره ای رد یونان

کرت

جنگ

حرب

جهاز شتر

هوید

جوهر مازو

تانن

چاق

لمتر

چراغ

نبراس

چرخ ریسندگی

جهره

چرک بدن

دنس

چسبناک

دج

چشمه

زاب

چوب خوشبو

ند

چوپان

رمه بان

چک نویس

مسوده

چینه دیوار

دای

حاشیه کتاب

هامش

حبل الورید

شاهرگ

حریر ساده

برند

حکمت ارسطو

مشا

خادم

زاور

خار سر دیوار

یز

خارپشت

راورا

خال سیاه

چا

خالص

ژاو-قح

خانه پشت به افتاب

نسار

خبر گذاری اتریش

اپا

خبر نامه

بولتن

خبرگذاری ایتالیا

انسا

خبرگذاری مراکش

مب

خدای بابلی

انو

خدای باستان

را

خدای مصر قدیم

امون

خراش

مرش

خربزه نارس

سفچ

خرما فروش

تمار

خرمای رسیده

معو

خرمای نارس

بسر

خرمن گندم

اندر

خرید و فروش

بیع

خط مصریان قدیم

هیروگلیف

خوان اول شاهنامه

شیر بیشه

خود شیفتگی

نارسیسیسم

خورشید

هور

خون ریز

سفاک

خون شناسی

هماتولوژی

خونریزی

سفاک

/ 0 نظر / 58 بازدید